Σας ενημερώνουμε ότι έχουν γίνει μικρές τροποποιήσεις του ωρολογίου προγράμματος, για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Παρακαλούμε δείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα, το οποίο ισχύει από αύριο 14 Απριλίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τροποποιημένο πρόγραμμα λειτουργίας από 12 Απριλίου