Σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2023 (γεννημένοι το έτος 2002), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (από
02 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ