Οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος  2000 (στρατεύσιμοι κλάσης 2021) πρέπει από 2 Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2018 να καταθέσουν δελτίο απογραφής στρατολογίας σε ΚΕΠ. Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω πληρεξουσίου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
2. ΑΜΚΑ
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΜ (ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑ)

Κατάθεση δελτίου απογραφής Στρατολογίας