Σας κοινοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα:

Στρατολογία Αττικής:

1. Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2022 στις στρατολογικές υπηρεσίες για την κατάθεση δελτίου απογραφής.

2. Αναλυτικό πρόγραμμα παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2022 (γεννημένοι το έτος 2001) για κατάθεση δελτίου απογραφής.

Στρατολογία Δυτικής Αττικής:

1.Πρόσκληση παρουσίασης

2.Πρόγραμμα παρουσίασης

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ανωτέρω έγγραφα, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2022 (γεννημένοι το έτος 2001), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, από 02 Ιανουαρίου 2019 έως και 01 Απριλίου 2019, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω έγγραφα είναι αναρτημένα και στους Πίνακες Ανακοινώσεων του σχολείου και ότι οι μαθητές θα κληθούν να υπογράψουν για την ενημέρωσή τους.

 

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων