Τροποποίηση προγράμματος με ισχύ από 9 Φεβρουαρίου

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα (ημέρες Τρίτη και Τετάρτη) το οποίο ισχύει από αύριο 9 Φεβρουρίου.