Προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής στους Ομίλους σχολ. έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στους Ομίλους του σχολείου είναι η Παρασκευή 16 Οκτωβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους διαθέσιμους Ομίλους και να “κατεβάσουν” την αίτηση στο προηγούμενο άρθρο μας: Διαθέσιμοι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2020-2021