Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, συνδεόμενοι είτε στην e-class είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
Η ανακοίνωση αφορά όσους μαθητές διέθεταν λογαριασμούς, αλλά δεν τον χρησιμοποίησαν έως τώρα, καθώς και τους μαθητές της Β΄ και της Γ΄ στους οποίους δόθηκαν τα στοιχεία των λογαριασμών τους πρόσφατα, αλλά δεν τους ενεργοποίησαν.
Επισημαίνουμε ότι τα διαθέσιμα μαθήματα στην e-class του σχολείου απαιτούν την προηγούμενη σύνδεση των μαθητών και την εγγραφή τους στα μαθήματα.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να αποστείλετε σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: spykarydis@sch.gr

Ενεργοποίηση λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο