Ενεργοποίηση λογαριασμών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου να ενεργοποιήσουν τους λογαριασμούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, συνδεόμενοι είτε στην e-class είτε στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.