Σας ενημερώνουμε ότι, με δεδομένη τη σημασία που δίνουμε όλοι και όλες στον μορφωτικό ρόλο του σχολείου, πέραν των άλλων, και με στόχο την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία, εφαρμόζουμε προσωρινά στο σχολείο την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναρτώντας στην e-class το διδακτικό υλικό των μαθημάτων της τρέχουσας εβδομάδας. Παράλληλα, το σχολείο είναι έτοιμο να αξιοποιήσει και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μαθητές συνδέονται στην e class του σχολείου με τους κωδικούς τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και ανάλογα με τον τύπο των μαθημάτων, είτε έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, είτε θα πρέπει να τα επιλέξουν ώστε να εγγραφούν είτε θα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής. Τονίζουμε ότι σε πολλά μαθήματα οι μαθητές είναι ήδη εγγεγραμμένοι από τους καθηγητές τους.

Μετά την είσοδο και την εγγραφή τους, οι μαθητές μπορούν να βλέπουν τα μαθήματά τους επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Χαρτοφυλάκιο” στο άνω μέρος της σελίδας. Κατάλογος όλων των μαθημάτων του σχολείου είναι διαθέσιμος στον σύνδεσμο: http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=582 καθώς και στην επιλογή “Μαθήματα” στο αριστερό μενού της e-class.

Καλούμε, τέλος, τους μαθητές και τις μαθήτριες να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (πρόσβαση από τη διεύθυνση: https://webmail.sch.gr/login.php με τους κωδικούς τους), στο οποίο θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέο υλικό το οποίο θα αναρτάται καθώς και μηνύματα προερχόμενα από την e-class.

Διδακτικό υλικό μαθημάτων για την εβδομάδα από 5 έως 9 Οκτωβρίου