Σας γνωστοποιούμε το ωρολόγιο πρόγραμμα με το οποίο θα λειτουργήσει το σχολείο την εβδομάδα από 11 Μαΐου έως και 15 Μαΐου 2020. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 11-15 ΜΑΪΟΥ

Επαναλειτουργία σχολείου: Ωρολόγιο πρόγραμμα 11-15 Μαΐου