Στο σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022.

Ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου