Σας γνωρίζουμε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Φ251/103382 /Α5 της 22.6.2018 με θέμα “Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ“.
 Οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018. Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειο από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό – θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr, να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο της εγκυκλίου.

__________________________

Ηλεκτρονική Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου. Εγκύκλιος 22.6.2018