Ο Όμιλος Μαθηματικά και Λογοτεχνία ανακοινώνει ότι οι ανακοινώσεις καθώς και κάθε άλλο υλικό των δραστηριοτήτων του θα είναι στο εξής διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://mathematicsliterature. github.io

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ