Όμιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Συνάντηση απολογισμού πρώτου μέρους της φετινής διαδρομής. Τί ακούσαμε, τί μάθαμε, τί είδαμε.
Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ώρα 14.15, στην Αίθουσα Μαθηματικών (46).

Όμιλος “Μαθηματικά και Λογοτεχνία”. Συνάντηση απολογισμού, Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου