Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του ΜΙΘΕ και μέλος της Διεθνούς Επιτροπής για την Ιστορία της Επιστήμης, κ. Γιάννης Χριστιανίδης, έδωσε διάλεξη με θέμα «Όταν η ιδεολογία διαστρεβλώνει την Ιστορία: Το παράδειγμα της Άλγεβρας».
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Σχολικού Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης κ. Γ. Κόσσυβα, του αναπληρωτή Διευθυντή κ. Αλ. Καραφωτιά και των Μαθηματικών του 2ου Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Αθηνών Ηλία Ανδριανού, Κων/νου Γιατρά, Κυριάκου Καμπούκου, Βασίλειου Καρκάνη, Μιχαήλ Πατσαλιά, Αλεξίας Πετεινάρα και Ιωάννη Τυρλή.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ