Μαθήματα Αγγλικών στην e-class από την καθηγήτρια κ. Αννα Χαϊδεμενάκου

Τα μαθήματα Αγγλικών της καθηγήτριας κ. Αννας Χαϊδεμενάκου, για τα τμήματα στα οποία διδάσκει, είναι διαθέσιμα με εγγραφή στην e-class.