Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος Erasmus (2017-2019), οι μαθητές εξέτασαν το ζήτημα της «αναγκαστικής μετανάστευσης» και του εκτοπισμού των προσφύγων, τις αιτίες και τα αποτελέσματα, τις πολιτικές προσεγγίσεις, την κατάσταση στην ευρωπαϊκή ήπειρο, τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις τραγωδίες.
Διαδικτυακές πηγές, εφημερίδες, άρθρα, τηλεοπτικά προγράμματα – όλοι οι πόροι – μελετήθηκαν από τους μαθητές, οι οποίοι εργάστηκαν ως διεθνής ομάδα.
Η εργασία των μαθητών και η προσωπική επαφή τους με πρόσφυγες εν κινήσει οδήγησε στην έκδοση ενός μικρού τόμου (περιεχόμενο: «γεγονότα» και «αριθμοί» σχετικά με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ατομικές ιστορίες μεταναστών/προσφύγων σε κάθε χώρα «εταίρο»), που αποτέλεσε το ηλεκτρονικό βιβλίο του προγράμματος.

ERASMUS+ KA2 Refugees welcome – when numbers become faces