Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανοικτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τον μήνα Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 06.11.2019 και ώρα 18:00.
Παρακαλούμε όσοι γονείς έχετε την δυνατότητα, ας παραβρεθείτε.
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ανοικτή συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων : Τετάρτη 6 Νοεμβρίου