Οριστικοποιήθηκαν οι Όμιλοι για το σχολικό έτος 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τη θεματική τους, τις μέρες λειτουργίας τους και τους στόχους- σκοπούς που έχουν τεθεί στην οικεία σελίδα, ή επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:  ΟΜΙΛΟΙ 2018-2019.

______

Όμιλοι σχολικού έτους 2018-2019