Αξιολόγηση και επιλογή προσφορών για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN

Πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Επιτροπής η αποσφράγιση των πέντε συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN από 26 έως 29 Ιανουαρίου 2019 από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:
1. Liaison tours (2 προσφορές)
2. Manessis
3. Mazi travel & events
4. Travelcon
Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Manessis, Φιλελλήνων 4, Αθήνα, 10557, γιατί κρίθηκε από την επιτροπή ως η πλέον συμφέρουσα λόγω της πλήρους κάλυψης των προδιαγραφών που είχε θέσει το σχολείο.

________________