Παναγιώτης Τσιαρμυντζής, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Στρες, ταχύτητα και σφάλμα: Το μυστηριώδες τρίγωνο στην επίτευξη της επιδεξιότητας». Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013, ώρα 14.15, Αίθουσα εκδηλώσεων.
Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου «Μαθηματικών και Λογοτεχνίας».

 

Όμιλος “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας”. Διάλεξη, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013