Σπύρος Καρύδης, δρ. Θεολογίας, “Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στον Ευρωπαϊκό 16ο αιώνα“.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 14.15

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (46)

Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ομίλου «Μαθηματικών και Λογοτεχνίας».

Όμιλος “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας”. Διάλεξη, Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013