Ανακοινώνεται ότι με την απόφαση 2/05-09-2023 του ΕΠΕΣ του σχολείου προκηρύσσονται οι παρακάτω κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του Λυκείου, οι οποίες θα καλυφθούν με εξετάσεις, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων:
1. Α’ Λυκείου: τουλάχιστον 5 θέσεις
2. Β’ Λυκείου: τουλάχιστον 8 θέσεις
3. Γ’ Λυκείου: τουλάχιστον 4 θέσεις

Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του σχολείου (mail@2lyk-peir-athin.att.sch.gr) έως την Πέμπτη 07-09-2023 στις 12:30 μ.μ. με θέμα «Αίτηση για εισαγωγή στην …. Λυκείου». Η εν λόγω αίτηση θα συμπληρωθεί σε έντυπο αίτησης, θα υπογραφεί από τον κηδεμόνα και θα επισυναφθεί στο μήνυμα. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 08-09-2023 στις 09:30 (προσέλευση διαγωνιζόμενων έως τις 8:45).

Προκήρυξη κενών θέσεων σχολικού έτους 2023-24