Πίνακας εισαγομένων στην Α΄ Λυκείου με τη διαδικασία των εξετάσεων, επιλαχόντων και επιλαχουσών

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών των μαθητών και μαθητριών που προέρχονται από το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών, σας ανακοινώνουμε ότι οι κενές θέσεις που προκύπτουν για την Α’ Λυκείου του σχολείου μας είναι 11.Οι μαθητές και οι μαθήτριες

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε τις αποφάσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.

Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄, την Β΄ και την Γ΄ τάξη του 2ου Πρότυπου ΓΕΛ Αθηνών

Σύμφωνα με τον Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παράγραφοι 1, 2,) και την με αρ. 73226/Δ6/12-6-2020 (ΦΕΚ 2261 Β΄)Υ.Α περί εισαγωγής των μαθητών/τριών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ το σχολικό έτος 2020-2021, το ΕΠΕΣ του 2ου Προτύπου ΓΕΛ Αθηνών προκηρύσσει (Πράξη 2/04-09-2020) τις κενές θέσεις στις τρεις τάξεις του Λυκείου ως εξής:

Ενημέρωση για την πλήρωση κενών θέσεων στην Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020 στις 10:00 θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου η προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων στις τρεις τάξεις του σχολείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με γραπτή δοκιμασία με θέματα ανάλογα με εκείνα του Ιουνίου 2020. Εδώ μπορείτε να δείτε τα θέματα της παραπάνω δοκιμασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21

Σας γνωστοποιούμε με αριθμό πρωτ. 75919/2020 της 17ης Ιουνίου 2020, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα “Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής, μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 – 2021”.

Εγγραφή μαθητών/-τριών στα συνδεδεμένα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Για την εγγραφή των μαθητών/-τριών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου των συνδεδεμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων δεν απαιτείται αίτηση των γονέων και/ή των κηδεμόνων, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ειδικότερα α) οι μαθητές/-τριες των Γυμνασίων Προτύπων ή Πειραματικών εγγράφονται αυτοδίκαια μέσω του e-eggrafes σε ‘ιδίου τύπου’ σχολεία, δηλαδή σε Πρότυπα ή Πειραματικά Λύκεια αντίστοιχα.

Ενημέρωση για την Εισαγωγή στα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία

Σας γνωστοποιούμε την Υπ. Απόφαση της 12ης Ιουνίου 2020, με τίτλο “Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία”.
Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης στον σύνδεσμο https://www.iep.edu.gr/pps/
το ΦΕΚ για την εισαγωγή των μαθητών καθώς και τις διαθέσιμες θέσεις ανά σχολείο.

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλ. εφαρμογή e-eggrafes

Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 70126/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλ. εφαρμογή e-eggrafes» καθώς και επιστολή προς τους γονείς-κηδεμόνες της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών
Π.Ε. και Δ.Ε.

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021

Σας γνωστοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα:
Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021.

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019

Σας γνωστοποιούμε την υπουργική απόφαση για την Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019 και σας επισημαίνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 30 Απριλίου έως και 14 Μαΐου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ˘

Αποτελέσματα εξετάσεων και κλήρωσης για την πλήρωση κενών θέσεων μαθητών στις τρεις τάξεις του σχολείου

Γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους  τα αποτελέσματα της κλήρωσης που διενεργήθηκε σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2015 για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων μαθητών της Α΄ τάξης, και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2015, για την πλήρωση 2 και 3

Προκήρυξη θέσεων για την Α΄, την Β΄ και την Γ΄ τάξη του σχολείου σχ. έτους 2015-16

Προκηρύσσονται οι ακόλουθες κενές θέσεις, για τη συμπλήρωση του αριθμού των μαθητών του σχολείου μας: 5 θέσεις για την Α΄ τάξη. 2 θέσεις για την Β΄ τάξη. 3 θέσεις για την Γ΄ τάξη. Επισημαίνουμε ότι η επιλογή για την Α΄

Οδηγίες ΔΕΠΠΣ σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Λύκεια

Οδηγίες ΔΕΠΠΣ σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής στα Πειραματικά Λύκεια. Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμενα έγγραφα. ATT00016 ATT00019

Αποτελέσματα δοκιμασίας εισαγωγής στην Β΄ και Γ΄ Λυκείου

Μετά τη διενέργεια της δοκιμασίας εισαγωγής,  οι υποψήφιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν ως εξής: Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων υποψηφίων για φοίτηση στη Γ Τάξη του 2ου ΠΠ ΓΕΛ Αθηνών     1 Γιαννακόπουλος Δημοσθένης 2 Σισμάνη Σοφία 3

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγικών εξετάσεων για την Α΄ Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων είναι αναρτημένος στο χώρο του σχολείου μας και στην ιστοσελίδα μας. Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερωθούν ατομικά για την αναλυτική βαθμολογία των παιδιών τους από την ηλεκτρονική