Δείτε τον λογαριασμό του σχολείου στην Ηλεκτρονική τάξη επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=582

Διαθέσιμα μαθήματα:

Μαθηματικά προσανατολισμού Γ΄Λυκείου (ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ Κ.)

Χημεία Γ΄Λυκείου (ΛΙΤΙΝΑΣ Η.)

Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου (ΚΟΠΑΝΑΣ Δ.)

Χημεία Α΄Λυκείου (ΛΙΤΙΝΑΣ Η.)

Λίτινας Ηρακλής (Εκτός ύλης)

______________