Το πρόγραμμα της εκδρομής της Γ΄Λυκείου στη Θεσσαλονίκη από 13 Δεκεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου 2019, είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ