Σήμερα Παρασκευή 21/11/2014 ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των μαθητών/τριών της Α΄ Λυκείου ( Α1, Α3, Α4) για το Νέο Λύκειο από την Υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων, κ. Φωτεινή Σακελλαρίδη,για μία διδακτική ώρα κάθε τμήμα. Οι μαθητές/τριες των τμημάτων Α5, Α6, Α2 ενημερώθηκαν την προηγούμενη Παρασκευή 14/11/2014 με ανάλογο τρόπο.

Ευχαριστούμε την κ. Σακελλαρίδη για την υποστήριξή της.

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ