Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα:
Το με αριθμό πρωτ. 8266/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2021». Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

Το από 16.11.2020 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατ. Αττικής, με λεπτομέρειες σχετικές με την Απογραφή. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον παραπάνω σύνδεσμο.

Παραπέμπουμε επίσης σε παλαιότερη ανάρτησή μας με τον τίτλο: Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή στρατεύσιμου προσωπικού και ημερομηνία δημοσίευσης 13 Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθύμιση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003).