Σας γνωστοποιούμε το με αριθμό πρωτ. 168225/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Φ12α – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΠΙΛΟΓΗ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τα ακόλουθα έγγραφα.

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003).

Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή στρατεύσιμου προσωπικού (κατάθεση δελτίου απογραφής γεννηθέντων το 2003).

Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή στρατεύσιμου προσωπικού