Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου με τηλεκπαίδευση, ο όμιλος του «Ραδιοφώνου» θα πραγματοποιείται διαδικτυακά  κάθε Πέμπτη στις 14:15 μέσω του συνδέσμου: https://minedu-secondary.webex.com/meet/efszois

Ανακοίνωση Ομίλου Ραδιοφώνου