Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σας γνωστοποιούμε τη νέα κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β, φ. 4709/23.10.2020) με τίτλο “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19“, η οποία περιλαμβάνει τα νέα μέτρα τα οποία ισχύουν και στα σχολεία από αύριο Δευτέρα. Η απόφαση είναι διαθέσιμη, επιλέγοντας στον παραπάνω σύνδεσμο.