Μάθημα Ιστορίας στην e-class από την καθηγήτρια Βασιλική Κοντογεωργάκου

Ιστορία Α΄ Λυκείου. Το μάθημα είναι ανοιχτό με εγγραφή και διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://eclass.sch.gr/courses/EL22312/