Όσοι μαθητές για οποιονδήποτε λόγο δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται τα στοιχεία τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καρύδη στο σχολείο ή να αποστέλλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση spykarydis@sch.gr.

Λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο