Ενημερώνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ τάξης του σχολείου που δεν είχαν ανοίξει λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, ότι έχουν ανοιχθεί οι λογαριασμοί τους.
Οι παραπάνω παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Μέσκο και τον κ. Καρύδη για να λάβουν τα usernames και passwords που αφορούν τον λογαριασμό τους.

Λογαριασμοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο