Αλλαγή τμήματος

Ανακοινώνεται ότι αλλαγή τμήματος μπορεί να γίνει μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Αδέλφια δίδυμα που κατατάχθηκαν σε διαφορετικά τμήματα χωρίς να το επιθυμούν, και
2.Όταν υπάρχει σοβαρός λόγος, που πιστοποιείται από ιατρική βεβαίωση.