Κυλικείο

Υπενθυμίζουμε στους μαθητές/μαθήτριες και στους γονείς τους ότι στο σχολείο δεν λειτουργεί το κυλικείο και ότι οι μαθητές/ μαθήτριες θα πρέπει να φέρνουν ό,τι χρειάζονται από το σπίτι.