Συνάντηση με τη Διεύθυνση

Σας ενημερώνουμε ότι η συνάντηση με τη Διεύθυνση μπορεί να γίνει μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση.