ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ – Παράταση προθεσμίας

Σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών μπορεί να υποβληθεί έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.
Δείτε την σχετική εγκύκλιο στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://drive.google.com/file/d/1GOx-J8yBs_0t_0A8V41cIpqJBnj0CtZS/view?usp=sharing

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα σημειώνονται στην παλαιότερη ανάρτησή μας με τίτλο:
Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων: Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών