Οι μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης, μέσω της Ηλεκτρονικής Τάξης, θα πρέπει να επισκέπτονται τακτικά τις σελίδες των μαθημάτων τους, στις οποίες αναρτάται νέο υλικό.
Ειδικά για τα μαθήματα στα οποία απαιτείται εγγραφή, οι μαθητές οφείλουν επίσης να ελέγχουν την αλληλογραφία τους στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση του σχολικού δικτύου ([username]@sch.gr), όπου αποστέλλονται οι ανακοινώσεις των μαθημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση: spykarydis@sch.gr

Υπενθύμιση