Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων

Σας γνωστοποιούμε το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας που αφορά το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Διαθέσιμο στο σύνδεσμο: Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020