Σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα έγγραφα που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020:

1.Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το παλαιό σύστημα.

2.Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 με το νέο σύστημα (μαθητές ή απόφοιτοι).

3.Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis
Σε αυτό περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Αίτησης-Δήλωσης και υπάρχουν όλα τα σχετικά ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές οδηγίες.

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Αίτηση-Δήλωση και δικαιολογητικά για προφορική εξέταση