Στα τέλη του περασμένου Απριλίου, 2017, διεξήχθη το σεμινάριο Best Practices Benchmarking από το φορέα επιμόρφωσης Euneos στις πόλεις Ελσίνκι και Ταλίν. Στο σεμινάριο συμμετείχε ο εκπαιδευτικός ΠΕ09 του σχολείου μας Δημήτρης Κοπανάς.

Το σεμινάριο είχε ως βασικό στόχο τη διάδοση και διάχυση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στα εκπαιδευτικά συστήματα της Φινλανδίας και της Εσθονίας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να συγκρίνουν τα παραδείγματα των δύο χωρών με τις χώρες προέλευσής τους, καταλήγοντας σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους.

Στο Ελσίνκι, το σεμινάριο έλαβε χώρα στο Tikkurila Upper Secondary School στο οποίο πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις, εργαστήρια και συζητήσεις σχετικά με το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα βασικά του χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα του μαθητή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διαμορφώνει το πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες και επιθυμίες του. Ακόμα, οι συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν στο ζήτημα της εμπιστοσύνης της κοινωνίας προς στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές, κάτι το οποίο θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες στην επιτυχία του φινλανδικού συστήματος.

Στο Ταλίν, το σεμινάριο στράφηκε γύρω από τη δυνατότητα μιας χώρας, όπως η Εσθονία, να εφαρμόσει καινοτόμες εκπαιδευτικές πολιτικές και να βελτιώσει τα αποτελέσματά της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τόσο εκεί, όσο και στο Ελσίνκι, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος όπως Μαθηματικά, Αγγλικά, Κοινωνικές Επιστήμες αλλά και Κινηματογράφο.

Η εμπειρία από το πρόγραμμα αξιοποιήθηκε πολλαπλά για την οργάνωση μαθημάτων στην τάξη. Στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Κεφάλαιο 1, φορείς κοινωνικοποίησης), οι διαφορές μεταξύ των χωρών και των εκπαιδευτικών τους συστημάτων συζητήθηκαν αναλυτικά, με έμφαση την καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Σε άλλη ενότητα του μαθήματος (Αποκλίνουσα συμπεριφορά), παρουσιάστηκε το πείραμα της Suomenlinna, του νησιού-σωφρονιστικού καταστήματος λίγο έξω από το Ελσίνκι, στο οποίο οι κρατούμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσα στους μόνιμους κατοίκους. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο κοινωνικό πείραμα, συζήτησαν τη σημασία του και πραγματοποίησαν συγκρίσεις με το ελληνικό σωφρονιστικό σύστημα και τις δυνατότητες που παρουσιάζει για κάτι ανάλογο.

Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Erasmus+ ΚΑ1 “Best Practices Benchmarking”, 23-29 Απριλίου 2017, Ελσίνκι (Φινλανδία) και Ταλίν (Εσθονία)