Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Learning Different Subjects Outdoors: 24-29 Απριλίου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης “Learning Different Subjects Outdoors” στις 24-29 Απριλίου 2017 στο Tynec nad Labem της Τσεχίας. Στο σεμινάριο συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας Γκούφας Κωνσταντίνος (ΠΕ02), Δρακοπούλου Μαρία (ΠΕ06) και Νικηφόρου Σταυρούλα (ΠΕ04).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε καθημερινές δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον προκειμένου οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση του φυσικού τοπίου ως πηγή μάθησης σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες εκτός των θυρών οι οποίες α) είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση της ομάδας και την επιβίωση στην ύπαιθρο (π.χ. κατασκευή ινδιάνικης σκηνής, μαγείρεμα στην ύπαιθρο, εξοικείωση με εργαλεία για δραστηριότητες στη φύση), β) διευκολύνουν την κατανόηση των αρχών της διδασκαλίας και μάθησης εκτός των θυρών (παιχνίδια στο δάσος με συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους, επίδειξη χρήσης υλικών από την φύση, εκμάθηση των σταδίων δημιουργίας δραστηριοτήτων στη φύση και προσαρμογή τους σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, παροχή θεωρητικού υπόβαθρου από τον εκπαιδευτή σε σχέση με τα είδη των παιχνιδιών, τους σκοπούς που εξυπηρετούν και τη συνιστώμενη διάρκεια καθώς και κανόνες ασφαλείας), γ) παρακινούν τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν στην πράξη ό,τι έμαθαν με τη δημιουργία δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους στο γνωστικό τους αντικείμενο (οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν επί τόπου και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τις εκτελέσουν) και δ) παρουσιάζουν τρόπους αξιοποίησης στη διδασκαλία τόσο του φυσικού περιβάλλοντος (δάσος, ποτάμι, αυλή) όσο και του αστικού περιβάλλοντος (γειτονική πόλη). Η οργάνωση ήταν εξαιρετική με άφθονες ευκαιρίες για μάθηση αλλά και ψυχαγωγία, το οποίο είναι βασικό συστατικό της διδασκαλίας εκτός των θυρών. Η επίσκεψη στο σχολείο της περιοχής, επίσης, έδωσε στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν το προσωπικό, να μάθουν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας και να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Συμπερασματικά, το πρόγραμμα ήταν ιδιαίτερα επιμορφωτικό καθώς οι συμμετέχοντες απόκτησαν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τη διδασκαλία εκτός των θυρών προκειμένου να τις αξιοποιήσουν στη διδακτική τους πρακτική.

Πράγα Παρουσίαση