Στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ1 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας η Δρακοπούλου Μαρία (ΠΕ 06), ο Γκούφας Κωνσταντίνος (ΠΕ02) και η Νικηφόρου Σταυρούλα (ΠΕ04.01) μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς Ευρωπαϊκών χωρών παρακολούθησαν το σεμινάριο Learning Different Subjects Outdoors στη Tynec Nad Labem, Kolin της Τσεχίας από 24 έως 28 Απριλίου 2017. Το σεμινάριο είχε ως στόχο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για δραστηριότητες μάθησης εκτός των θυρών.
Πρώτος στόχος του σεμιναρίου ήταν η μη τυπική εκπαίδευση που στόχευε στην εκτός των θυρών εκπαίδευση των συμμετεχόντων και ο σκοπός αυτός εξυπηρετούνταν από δράσεις που έγιναν σε εξωτερικούς χώρους.
Ένας δεύτερος στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα της Τσεχίας και η σύγκριση με τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Για το σκοπό είχε οργανωθεί μια επίσκεψη σε ένα σχολείο της περιοχής το Kindergarten or secondary/Grammar school .Είχαμε την ευκαιρία να μπούμε στην τάξη με συναδέλφους και να παρακολουθήσουμε κάποιο μάθημα. Η συζήτηση που ακολούθησε, με την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για να αποκτήσει κανείς μια πρώτη γενική εικόνα για τα εκπαιδευτικά συστήματα πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί μεταξύ άλλων παρακολούθησαν διαλέξεις και συμμετείχαν σε δραστηριότητες εκτός των θυρών με στόχο την οργάνωση μιας ενότητας του μαθήματος που διδάσκει ο καθένας.
Ο τρίτος στόχος του σεμιναρίου σχετίζονταν με διδακτικές πρακτικές που θα μπορούσαν να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα για τους μαθητές τη διδασκαλία διαφόρων μαθημάτων παρόλο που ο κάθε ένας από εμάς είχε διαφορετική ειδικότητα.

Στο μάθημα της Φυσικής.
Η εμπειρία από το σεμινάριο Outdoor Environmental Education αξιοποιήθηκε για την οργάνωση μαθημάτων «εκτός των θυρών». Ιδιαίτερα εφαρμόστηκε στην Α΄ Λυκείου με το κατάλληλο φύλλο εργασίας όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να κάνουν μετρήσεις διάστασης μεγεθών σε εξωτερικό χώρο χωρίς να έχουν μαζί τους χάρακα ή μετροταινία. Με μέσα που βρήκαν στη φύση ή οτιδήποτε άλλο έκαναν μετρήσεις και συνειδητοποίησαν γιατί στη Φυσική έχουμε ορίσει το Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI) για τις μετρήσεις των φυσικών μεγεθών.
Επίσης σε άλλη διδακτική μελέτησαν την ισορροπία σωμάτων σε τραμπάλα στην παιδική χαρά και όρισαν τη ροπή δύναμης ως προς σημείο ή άξονα σχετικά με το πότε προκαλεί την περιστροφή των σωμάτων.
Στην τάξη για την κατανόηση της ροπής δύναμης ως προς άξονα πειραματιστήκαν με την πόρτα της αίθουσας, προσπαθώντας να εξάγουν κανόνες σχετικά με το πού και πώς πρέπει να ασκηθεί μια δύναμη στην πόρτα για να είναι πιο εύκολη η περιστροφή και το άνοιγμα της.
Σύμφωνα με την εμπειρία που είχαμε στο σεμινάριο οι μαθητές που βιώνουν ένα περιβάλλον εξωτερικής μάθησης τείνουν να είναι πιο προσεκτικοί και, ως εκ τούτου, έχουν μια καλύτερη ανάμνηση των πληροφοριών που μοιράστηκαν. Επίσης η έκθεση στη φύση μειώνει το άγχος και βοηθά στην ανύψωση της διάθεσης.
Σε υπαίθριους χώρους οι μαθητές έχουν κίνητρα να συνεργαστούν σε ομάδες, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται συγκρούσεις, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συνομηλίκους τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Η εξωτερική μάθηση παρέχει στα παιδιά πρακτικές εμπειρίες στη φύση αφού τα περισσότερα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους. Τα εξωτερικά περιβάλλοντα αποτελούν το ιδανικό μέρος για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Αντί να βλέπουν γραμμένους μαθηματικούς τύπους στον πίνακα ή σε υπολογιστή σκέφτονται και δημιουργούν μόνοι τον τύπο που εξηγεί ένα φυσικό φαινόμενο.

Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Learning Different Subjects Outdoors: 24-29 Απριλίου 2017 Σεμινάριο ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης Learning Different Subjects Outdoors: 24-29 Απριλίου 2017. Οι δράσεις στη φυσική.