Συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα Erasmus+

erasmus+Το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών θα συμμετέχει κατά τη διετία 2015-2017 σε δύο προγράμματα Erasmus+. Συγκεκριμένα, το σχολικό έτος 2015-2016 8 καθηγητές του Σχολείου θα μετακινηθούν σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Φινλανδία, Τουρκία, Ισπανία, Ισλανδία, Ιταλία και Εσθονία) στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθησιακή κινητικότητα προσωπικού Σχολικής εκπαίδευσης» για να αποκομίσουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με στόχο τη διάδοσή τους στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Κατά τα δύο σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 9 καθηγητές και 25 μαθητές θα συμμετάσχουν στη Δράση Erasmus+ KA2/Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης, με τίτλο ?We can do it together?. Μαθητές και καθηγητές θα μετακινηθούν σε Ρουμανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία και Σλοβενία για να εργαστούν από κοινού με τους συναδέλφους και συμμαθητές τους των άλλων σχολείων ?εταίρων στη Δράση.