Εκλογή 15ούς συμβουλίου για το σχολ. έτος 2015-2016

Σχολικό έτος 2015-2016

15ΜΕΛΕΣ

1 Σαλαπάτας Άρης Γ5 122
2 Ρηγόπουλος-Τσέλιγκας Γιάννης Γ1 113
3 Μπαΐλης Κων/νος Γ4 109
4 Καραβάς Γιώργος Γ2 97
5 Ψυλλάκης Κων/νος Β6 96
6 Κουφόπουλος Δήμος Γ3 85
7 Ζηργάνος-Καζολεας Κων/νος Γ1 79
8 Πέππας Γιώργος Γ5 75
9 Γκολφινοπουλος Κων/νος Α1 72
10 Παπατζανάκη Κλειώ Γ1 70
11 Κοκονέτσης Σπύρος Β3 67
12 Κουσούλη Ελευθερία Β3 64
13 Αλεξόπουλος Κων/νος Γ1 62
14 Σωτηρόπουλος Οδυσσέας Β5 60
15 Τσιλιμπαρης Κων/νος Β6 59

Αναπληρωματικοί

1 Πατιτάκης Κων/νος Α2 56
2 Αρμπελιάς Στέλιος Β1 55
3 Τσελίκης Σπύρος Γ6 54
4 Εφεντάκης Γιώργος Α2 52
5 Μπαλάφα Δηώ Α2 49

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέππας Γιώργος (Γ5)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλάκης Κων/νος (Β6)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουφόπουλος Δήμος (Γ3)