Ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι για τις προκηρυχθείσες κενές θέσεις μαθητών/τριών είναι κατά τάξη οι ακόλουθοι:

43 υποψήφιοι για την πλήρωση 5 θέσεων για την Α΄ τάξη με κλήρωση.
20 υποψήφιοι για την πλήρωση 2 θέσεων για την Β΄ τάξη με εξετάσεις.
9 υποψήφιοι για την πλήρωση 3 θέσεων για την Γ΄ τάξη με εξετάσεις.

Ευχαριστούμε τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, οι οποίοι προτίμησαν το σχολείο μας και κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής στην κλήρωση για την Α΄τάξη και στην γραπτή δοκιμασία για τις άλλες δύο τάξεις.

Υπενθυμίζουμε ότι εξετάσεις για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις θα διενεργηθούν την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015, ώρες 9.00 έως 12.00, στο Σχολείο μας.
Η κλήρωση για την πλήρωση των 5 κενών θέσεων της Α΄ Λυκείου θα διεξαχθεί, επίσης, την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 στο Σχολείο μας στις 13:00 και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.
Παρακαλούμε τους γονείς των υποψηφίων να προσέλθουν έγκαιρα.

Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη