Στις 24 Φεβρουαρίου 2014 στις τακτικές συναντήσεις του Ομίλου: Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα παρευρέθηκε, ως προσκεκλημένος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Oxford Company κ. Γιώργος Τσιόλιας.
Ο κ. Τσιόλιας, με την πολύτιμη εμπειρία του στο χώρο των επιχειρήσεων ένδυσης, παρουσίασε στους μαθητές τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, συνομίλησε με τους μαθητές και συζήτησε μαζί τους για θέματα που αφορούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και για θέματα της εικονικής επιχείρησης ?SEISAX8EIA? που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές του Ομίλου.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Oxford Company κ. Γιώργος Τσιόλιας στον Όμιλο Καιτομίας και Επιχειρηματικότητας