Αναστασία Κυριτσοπούλου (Α3) -Μαρίνα Μαλαγαρδή (Α4) – Ελένη-Ραφαηλια Φιλιπποπούλου (Α6), “Oι 7 γέφυρες του Konisberg ? Χαρακτηριστική Εuler”. Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014, ώρα 14.15, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

 

Όμιλος Μαθηματικών και Λογοτεχνίας. Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014