Μπρόφας Θάνος (Γ4), “Αρχή του Bernoulli, Εξίσωση Συνέχειας, Ιξώδες”. Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 14.15, αίθουσα Μαθηματικών (46). Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ομίλου Μαθηματικών και Λογοτεχνίας.

Όμιλος “Μαθηματικών και Λογοτεχνίας” – Μαθητική διάλεξη, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2013